Algemene voorwaarden en privacy beleid

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van tickets voor de film “Doorspelen?!” via deze website.

2. Ticketverkoop

2.1 Door het plaatsen van een bestelling op deze website, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.2 De tickets worden verkocht op basis van beschikbaarheid. Het plaatsen van een bestelling garandeert niet automatisch de beschikbaarheid van de tickets.

2.3 De prijzen van de tickets zijn zoals vermeld op de website en zijn inclusief toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.

3. Betaling

3.1 Betaling van de tickets kan worden gedaan via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden.

3.2 De betaling dient volledig te worden voldaan op het moment van de bestelling.

3.3 Alle betalingen zijn definitief en worden niet gerestitueerd, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

4. Levering en annulering

4.1 Na ontvangst van de betaling wordt de bevestiging per e-mail naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Na placering worden de tickets voor de film naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

4.2 Het annuleren of wijzigen van een bestelling is niet mogelijk na betaling.

4.3 Bij verlies of diefstal van de tickets kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en zullen wij geen vervangende tickets verstrekken.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies van eigendommen die voortvloeien uit het bijwonen van de filmvoorstelling.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om de filmvoorstelling te annuleren, te wijzigen of te verplaatsen. In het geval van annulering zullen wij het betaalde bedrag restitueren.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de film “Doorspelen” en de tickets blijven bij de respectievelijke eigenaren.

6.2 Het is niet toegestaan om de tickets of enig ander materiaal met betrekking tot de film te reproduceren, te verspreiden of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Privacy beleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan in verband met de verkoop van tickets voor de film “Doorspelen”. We hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en streven ernaar om je persoonlijke informatie op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen. Lees dit beleid zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot jouw persoonlijke informatie te begrijpen.

1. Verzamelde informatie

1.1 We verzamelen bepaalde persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt tijdens het bestelproces, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

1.2 We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer je onze website bezoekt, zoals je IP-adres, browsertype, verwijzende website, bezochte pagina’s en de datum en tijd van je bezoek.

2. Gebruik van informatie

2.1 We gebruiken de verzamelde informatie om je bestelling te verwerken, de tickets naar je te verzenden en contact met je op te nemen met betrekking tot je bestelling.

2.2 We kunnen de informatie ook gebruiken om onze diensten te verbeteren, statistische analyses uit te voeren en je op de hoogte te houden van gerelateerde evenementen en aanbiedingen, maar alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

3. Openbaarmaking van informatie aan derden

3.1 We zullen je persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

3.2 We kunnen je informatie delen met betrouwbare derde partijen die ons helpen bij het verwerken van je bestelling, zoals betalingsverwerkers en bezorgdiensten, maar alleen voor zover nodig om de diensten te verlenen.

3.3 We kunnen ook je informatie delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen of andere partijen wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

4. Gegevensoverdracht

4.1 Je persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en opgeslagen op computerservers buiten het land waar je woont of waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Deze servers kunnen zich bevinden in rechtsgebieden met verschillende privacywetten dan die in jouw eigen land.

4.2 We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van je informatie in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast om je informatie te beschermen.

5. Beveiliging

5.1 We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

5.2 We hanteren industrienormen voor gegevensbeveiliging, waaronder het gebruik van versleutelingstechnologieën, firewalls en beveiligingsprotocollen, om ervoor te zorgen dat je informatie veilig wordt opgeslagen en overgedragen.

6. Bewaartermijn

6.1 We bewaren je persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6.2 Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we je persoonlijke informatie veilig verwijderen of anonimiseren.

7. Cookies en trackingtechnologieën

7.1 We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om informatie te verzamelen en bij te houden over je interacties met onze website. Deze technologieën stellen ons in staat om je een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden en het gebruik van onze website te analyseren.

7.2 Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen door de instellingen in je webbrowser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van bepaalde delen van onze website kan beïnvloeden.

8. Links naar andere websites

8.1 Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden waarvan het privacybeleid kan afwijken van het onze. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites en raden je aan om het privacybeleid van die websites te lezen.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

9.1 We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het beleid worden op deze website geplaatst. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig het privacybeleid te controleren op updates of wijzigingen.

10. Contactgegevens

10.1 Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.